Jaarlijkse indexering van de huurprijs

Een verhuurder mag één keer per jaar de huurprijs indexeren. De indexering is niet willekeurig verhogen. Het betekent dat de huurprijs aangepast wordt in functie van de kosten van het levensonderhoud.

Bij huidige overeenkomsten mag de indexering elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. Dat gebeurt dus niet altijd in januari. De verhuurder moet dit schriftelijk vragen aan de huurder. Alleen als de overeenkomst een indexering uitdrukkelijk uitsluit, kan er niet geïndexeerd worden.

De verhuurder kan niet meer vragen dan wat de indexering toelaat. Hij kan wel kiezen om de indexering (gedeeltelijk) niet in te rekenen in de huurprijs.

Vanaf 1 oktober 2022: Geen of slechts een gedeeltelijke indexering voor de energieverslindende woningen

Sinds 1 oktober 2022 is de huurprijs van een woning die onvoldoende energiezuinig is ‘bevroren’. De prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label van E en F mogen een jaar lang (tot 1 oktober 2023) niet geïndexeerd worden. Verhuurders van woningen met energielabel D mogen de indexering slechts met de helft doorrekenen aan hun huurder.Waar vind je het EPC-label terug?

Een EPC-label vind je terug op je energieprestatiecertificaat (EPC). Het EPC (energieprestatiecertificaat) is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van de woning. Het moet verplicht aanwezig zijn bij een verkoop of een verhuur. Sinds 1 januari 2019 zijn de EPC’s volledig in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe EPC’s vermelden naast een kengetal (uitgedrukt in kWh/m²) vandaag ook een label. Het certificaat wordt daardoor een stuk visueler en begrijpelijker voor eigenaars, kandidaat-kopers en -huurders.

Zowel de ‘oude’ EPC’s zonder labels, als de nieuwe met zijn in omloop. Wat als je verhuurder beschikt over een EPC zonder label? Volgens Vlaanderen.be mag je dezelfde regels toepassen deze EPC’s, maar de kengetallen (uitgedrukt in kWh/m²) moeten dan vertaald worden naar labels om te weten of een indexering mag gebeuren.


hoger dan 500 kWh/(m² jaar) = label F

tussen 500 en 400 kWh/(m² jaar) = label E

tussen 400 en 300 kWh/(m² jaar) = label D

tussen 300 en 200 kWh/(m² jaar) = label C

tussen 200 en 100 kWh/(m² jaar) = label B

tussen 100 en 0 kWh/(m² jaar) = label A

minder dan 0 kWh/(m² jaar) = label A+

Bron: notaris.be

Contacteer ons

Gratis waardebepaling