EPC - energiezuinig leven

Nieuwe online tool om EPC te raadplegen

Via de nieuwe online tool ‘zoek een EPC’ van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zijn Energieprestatiecertificaten (EPC) voortaan door iedereen raadpleegbaar. Iedereen kan zo op een snelle en eenvoudige manier nagaan of er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is en welk EPC-label er toegekend werd. De gebruiker zal kunnen zoeken op adres of via het certificaatnummer.

Niet alle informatie uit het EPC raadpleegbaar door iedereen

Niet alle informatie uit het EPC zal via de webapplicatie raadpleegbaar zijn. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, zal de gebruiker de datum van de opmaak van het EPC kunnen vinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC is voorbehouden voor de eigenaar of huurder. De eigenaar krijgt van de energiedeskundige het originele EPC en kan zijn EPC ook in vele gevallen consulteren via de Woningpas. De huurder krijgt van de eigenaar een kopie van het EPC bij het aangaan van het huurcontract (voor huurcontracten vanaf 1 januari 2009).

Voordelen van een energiezuinig EPC

Een energiezuinig EPC is niet alleen gunstig voor het milieu, maar kan ook leiden tot lagere energierekeningen voor de bewoners. Het stimuleert ook de vastgoedmarkt door bewustwording te creëren over energie-efficiënte woningen.

Het EPC speelt een sleutelrol in het streven naar energiezuinige huizen en gebouwen in Vlaanderen. Het helpt niet alleen bij het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar ook bij het besparen van kosten voor huiseigenaren en huurders. Het is van groot belang voor zowel de verkopers als de kopers om op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot het EPC om een soepele transactie op de vastgoedmarkt te waarborgen.

Voor meer informatie over het Energieprestatiecertificaat en de bijbehorende regelgeving kunt u terecht op de officiële website van de Vlaamse overheid.

Gratis waardebepaling