De energienorm principieel goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2030 kan een woning ongeschikt worden verklaard indien de verhuurder niet beschikt over een EPC met label E (voor halfopen en vrijstaande woningen) of label D (voor rijhuizen en appartementen). Vlak voor het zomerreces keurde de Vlaamse regering de regelgevende teksten principieel goed. Ze moeten nu enkel nog naar de Raad van State. De bestaande dakisolatie- en enkel glasnorm blijft uiteraard van kracht. De energienorm komt daar naast te staan. 

Gevolgen bij inbreuken

Een inbreuk op de energienorm vormt een gebrek categorie II. 

Eén gebrek categorie II is voldoende voor de ongeschiktheid. Zonder snel herstel door de eigenaar zal de burgemeester de ongeschiktheid uitspreken. Als de woning niet voldeed bij aanvang van de huur moet de vrederechter het huurcontract dan nietig verklaren. De huurder zal de woning onmiddellijk moeten verlaten. De verhuurder moet de ontvangen huurgelden terugstorten, eventueel met aftrek van een bezettingsvergoeding toegekend door de vrederechter. De woning wordt opgenomen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en zal na verloop van tijd (meestal na een jaar, maar soms is het ook sneller) onderworpen worden aan extra belastingen.

Aanwezigheid van een EPC

Indirect wordt hiermee de verplichting ingevoerd om voor elke huurwoning over een geldig EPC te beschikken, ook voor reeds langlopende huurcontracten. Je kan immers enkel aan de energienorm voldoen door een EPC voor te leggen waaruit blijkt dat het minimaal EPC-label is gehaald.

Is er geen EPC, dan kan dat niet aangetoond worden. Dat scenario wordt gezien als een inbreuk op de energienorm. Zonder EPC kan de woning dus ongeschikt verklaard worden.

bron: CIB


Gratis waardebepaling